เกี่ยวกับ

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ตั้งอยู่ที่ 116 หมู่ 6 ตำบลราษฏร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150