หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์หลักสูตรระยะสั้น

  

สนง.คณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นำร่องสำนักงาน สกสค. จังหวัดนนทบุรีจับมือวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิก และบุตรหลานของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. มีทักษะทางด้านอาชีพ สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว และยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงเกี่ยวกับการให้ความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ มี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมาการ สกสค. คณะที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี